?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470166033.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470064027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470163031.html" target="_blank">ݸ</a>| <a href="http://www.shibanglogistics.com" target="_blank">ʹ</a>| <a href="http://www.comco.cc" target="_blank">ų</a>| <a href="http://www.bagmsn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lehobox.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760233.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wdjlscc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cits1001.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469542020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szsnjl.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469965020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chlorobutane.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760247.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.cqrx120.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469524025.html" target="_blank">ͼ</a>| <a href="http://www.lpglighting.com" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/154700490410.html" target="_blank">书</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469974021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sclinrui.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470190034.html" target="_blank">ϲ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470166032.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470202028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gwfli.com/id2034/154702890234.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.055110010.com" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.ntqingyue.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470142025.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/h382/154702320212.html" target="_blank">÷˹</a>| <a href="http://www.skal.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469608570.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154701390219.html" target="_blank">żҸ</a>| <a href="http://www.hfbolnlaser.com/u382/15470250021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.luonaiqi.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469560031.html" target="_blank">ӥ̶</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470097027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mingxingjs.com" target="_blank">ں</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469968023.html" target="_blank">걺</a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470244023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.daheboya.com" target="_blank">Ұ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/h382/15470190031.html" target="_blank">ż</a>| <a href="http://www.chawenlv.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/j38s/154702770244.html" target="_blank">캵</a>| <a href="http://www.zhongguotongdiao.com" target="_blank">۶</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469989027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lucidus.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470079021.html" target="_blank">°</a>| <a href="http://www.weilivings.com" target="_blank">˹ɽ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154701781515.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szmaijaile.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/154701870210.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.yxanli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.dachengfilter.com" target="_blank">ǿ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470109024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bdyanglao.cn" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/154701870210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.leyou77.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szjszdh.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470295027.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.dazzletimes.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.oddq.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.phe-shop.cn" target="_blank">ڽ</a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470274026.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620443.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470250029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yudingjian.com" target="_blank">ӯ</a>| <a href="http://www.cccccccoffee.com" target="_blank">կ</a>| <a href="http://www.xianmeimianmo.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hxgjss.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.singju.com" target="_blank">ŷ</a>| <a href="http://www.laifu.cc" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.akszjsh.com" target="_blank">ָ</a>| <a href="http://www.xdhmyjj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.2moromall.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469530020.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.hnfansheng.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hlbtz.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469965020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinantl.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469986029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620449.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.songshi123.com" target="_blank">ѷ</a>| <a href="http://www.rostechnadzor.org" target="_blank">ɫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695330322.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shop4bill.com" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730217.html" target="_blank">鱦</a>| <a href="http://www.bghlkj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.aijiajiechuchou.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469929020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/154699770212.html" target="_blank">÷˹</a>| <a href="http://www.ntgminews.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470064024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470142022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/iuh232/15470211028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469896021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154699740222.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470019029.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154701390211.html" target="_blank">Ӱ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470097020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470139029.html" target="_blank">ױ</a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470190034.html" target="_blank">绯</a>| <a href="http://www.royal-ness.com" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760230.html" target="_blank">Ϲ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469563024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470019023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470238029.html" target="_blank">İ</a>| <a href="http://www.nano01.com" target="_blank">ӳ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/h482w/154701870236.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zgrswz.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470034025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470274024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xczqzx.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lnsxxx.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469938020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470235030.html" target="_blank">ʳ</a>| <a href="http://www.hhh-living.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470226024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qmintrip.com" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470298027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xczqzx.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.xyymedu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/h382/154701810211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyct.com" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.lida-net.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lucidus.cc" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/15470217020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chanyecn.net" target="_blank">Ͼ</a>| <a href="http://www.yishang13917999392.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470118022.html" target="_blank">ϴ</a>| <a href="http://www.67752489.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lnxiya.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.chinayanwo.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdluckyway.com/823h/15470208020.html" target="_blank">ۣ</a>| <a href="http://www.anzhuowu.com" target="_blank">ƽ̶</a>| <a href="http://www.jjxf.cc" target="_blank">³</a>| <a href="http://www.zhijuead.com" target="_blank">֣</a>| <a href="http://www.yihedw.com" target="_blank">崨</a>| <a href="http://www.zbxinhuan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hengyuanbxg.com" target="_blank">ʯׯ</a>| <a href="http://www.zeyikeji.com" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.cbyin.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com//6573154696800246.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.lajianxing.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.flaminiachina.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/hw749w/15470232023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470004027.html" target="_blank">з</a>| <a href="http://www.lvzeyy.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469746020.html" target="_blank">Ͷ</a>| <a href="http://www.wainyopt.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjarf.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xh-ygcn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ipanxi.com" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469575023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjhhtj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469980024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com//746154696800233.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.zsquben.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470112025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15469896020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469575021.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469494022.html" target="_blank">˾</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469539022.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469539023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15469926020.html" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154699740222.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470019024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700580251.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620436.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.anzhuowu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470190034.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.bjjmwhgs.com/iuh23/154702980251.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.szydjh.cn" target="_blank">޶</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620416.html" target="_blank">ȷɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760228.html" target="_blank">°Ͷ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469485020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15470001029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gwfli.com/id2034/15470199021.html" target="_blank">Ǽ</a>| <a href="http://www.hcrs-china.com" target="_blank">ĸɳ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154700010211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470205024.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.ylxsjz.cn" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470049049.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhenxian1080.com/h09342/15470265031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.aonifei.com" target="_blank">캵</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470052024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jssl.cc" target="_blank">²</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470049041.html" target="_blank">Ŷ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470184030.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.shzclt.com/h482w/154702890223.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.3-ding.com" target="_blank">ƽԭ</a>| <a href="http://www.jszhbwg.com" target="_blank">ƿ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154700430212.html" target="_blank">ӡ</a>| <a href="http://www.lxtxppw.com/id131/15470301027.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.romanka.net" target="_blank">˼</a>| <a href="http://www.imanyuemei.com" target="_blank">Ӽ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/15470211029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000889848.com" target="_blank">żҴ</a>| <a href="http://www.usbfast.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bluecar.cc" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470289022.html" target="_blank">ʤ</a>| <a href="http://www.jlhongdao.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.nbhxzp.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.booyaa.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15470250022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.inlove14k.com" target="_blank">«ɽ</a>| <a href="http://www.bj-zhuanli.com" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.qjlif.com" target="_blank">˾</a>| <a href="http://www.c-dim.cn" target="_blank">ߺ</a>| <a href="http://www.tingzixue.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.luwan.cc" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shanghaiqishan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilongidc.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cherish-wood.com" target="_blank">е</a>| <a href="http://www.yunkai8888.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pyzlzl.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.aqhnw.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469560031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chuanshunshipin.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfjpsj.com" target="_blank">Ϊ</a>| <a href="http://www.kslhxkq.com" target="_blank">Ļ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469572023.html" target="_blank">¹</a>| <a href="http://www.lyzssc.com" target="_blank">׿</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469605020.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.nunababyhk.com" target="_blank">ֿ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469923023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730231.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.fuliteyoubi.com" target="_blank">ϲ</a>| <a href="http://www.jxyct.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154700310218.html" target="_blank">ֹ</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469956028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjaishijia.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469995020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469989022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net//df4582d15469680023.html" target="_blank">«ɽ</a>| <a href="http://www.hnguoyue.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470013025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031025.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/154699740214.html" target="_blank">׸</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470007023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695540227.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.ifmtrain.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154701390216.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/872jh/15470205020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15470283020.html" target="_blank">麣</a>| <a href="http://www.szjszdh.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469974028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154701390210.html" target="_blank">Ѱ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/j38s/154702770244.html" target="_blank">㽭</a>| <a href="http://www.lwfff.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469950020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/154701390214.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xzjinxiu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/154700040210.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/154700400212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.liaoningups.com/news201901/154702560216.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.ahspon.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470187027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.darvens.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.tongze120.net/">ַ</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.13926226912.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.13926226912.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309766.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.13926226912.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.13926226912.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309767.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309768.html">经论次第</A> <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309769.html">初机开?/A><br><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309770.html">以戒为师</A> <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309771.html">汉传讲法</A> <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309772.html">藏传讲法</A> <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309773.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309774.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309775.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.13926226912.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309776.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309777.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309778.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309779.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309780.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309781.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309782.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309783.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.13926226912.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" title="智海法师佛教问答">智海法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155608190264.html" target="_blank">智海法师答:怎么样才能改掉说别人过失的毛病?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155503190263.html" target="_blank">智海法师答:当下,“无分别识”与“无分别慧”如何抉择?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155354190262.html" target="_blank">智海法师答:曾听师父讲菩提道次第时,有讲到五明,专一当中是否要学一些技能,才能自利自他,是哪五明?怎么善用?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155231190261.html" target="_blank">智海法师答:打坐时念什么?多长时间才算是打坐?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155000190258.html" target="_blank">智海法师答:我有时思维法义没有打坐,而是利用平时做事时思维,这种方法可以吗。因为我在打坐时总生不起欢喜心?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154819190257.html" target="_blank">智海法师答:打坐的时候为什么有时总是静不下心来,有什么方法可以对治?腿很痛了是不是可以换一下呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154709190256.html" target="_blank">智海法师答:常听人说“苦修行,苦修行”难道只有苦才能修行吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154553190255.html" target="_blank">智海法师答:我恨业深?怎样可以使我的恨业消除?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154423190254.html" target="_blank">智海法师答:佛法里的忍辱为六度之一。忍辱是无条件的吗?如果遇到无礼,甚至威胁生命难道还要被动忍受吗?具体应该怎么做?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154235190252.html" target="_blank">智海法师答:在修忍辱的时候心里会更加痛苦,是方法错了,还是认识错了?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154129190251.html" target="_blank">智海法师答:做施食时,有非人来压身,怎么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/154021190250.html" target="_blank">智海法师答:在家上供和撤供怎么做如法,还有在家上香的香灰和剩余的香根该如何处理?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153901190249.html" target="_blank">智海法师答:师父供养法师,供斋得什么果报啊,还有拈香、礼佛、献花得什么果报?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153742190248.html" target="_blank">智海法师答:如何供斋,应准备些什么供养?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153621190247.html" target="_blank">智海法师答:布施时随喜与布施时三轮体空在意乐上有什么区别呢?还是就是一体的呢?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153515190246.html" target="_blank">智海法师答:法供养与法布施有什么不同呢?用财物供养三宝算不算法供养呢?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153407190245.html" target="_blank">智海法师答:放生时如何回向?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153254190244.html" target="_blank">智海法师答:我们都非常愿意放生,拯救众生的生命,可是现在市场上有这么多的众生,我们却无能为力,在这样的情况下,我们怎么思维,怎么做,才是行殊胜的十善业呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/153124190243.html" target="_blank">智海法师答:我自己经济一般,钱不多,然后呢我现在是初一十五放一次,可是我早上去买的时候呢有些东西价钱贵,很矛盾。怎么办才?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152932190242.html" target="_blank">智海法师答:有人说出家现个僧相,无论持戒犯戒都有无量的功德,应受人天礼拜,这么说是对的吗?社会上有很多显僧尼相的假出家人索取钱财,他们是功德大,还是罪业大呢?请师父慈悲开示!</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152800190241.html" target="_blank">智海法师答:法师们的衣着颜色式样,颈项上的饰物分别象征什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152650190240.html" target="_blank">智海法师答:如果自己所护持的寺院里的出家师言行不如法,因此争辩起来,是否造了口业?如果是,为什么?就因出家人的相就不能说吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152500190239.html" target="_blank">智海法师答:出家人接受了居士的供养,应该如何回报,是让他们在寺院里享有特权吗?还是让他们树立因果正见呢?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152259190238.html" target="_blank">智海法师答:作为皈依三宝的佛子,应该发愿好好闻思修行佛法,如理如法,清净地护持佛法,凡事应该依教奉行。然而目前一些在家弟子经常以某佛教组织或其它寺院的名义,未经当地寺院常住许可私自在寺院内募集资金,还</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/152109190236.html" target="_blank">智海法师答:到我们寺庙来护法的师兄都非常精进、尽心,可是,师兄们之间相处有些不太融洽,又没能很好地沟通。请问师父,同修之间应该如何发心、相处才如理如法,清净和合,互为增上缘?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/151846190235.html" target="_blank">智海法师答:居士如何如理如法地与异性师父相处,居士又如何判别异性师父与自己相处是否如理如法,所产生的因果是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150744190233.html" target="_blank">智海法师答:祝你早登极乐,早日往生,就是祝你早死。所以认为净土法门是来生法门,内心很排斥?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150615190232.html" target="_blank">智海法师答:捐献遗体一般在2-24小时内要进行处理,学佛的捐献遗体是不是可?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150454190231.html" target="_blank">智海法师答:听了通途法门的修行,确实感到西方极乐世界的殊胜,那么念佛的人要不要修五停心观呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150333190230.html" target="_blank">智海法师答:在《菩提道次第广论》和《因果明镜论》的一些公案中,行善的人都往生到天上,没有说往生西方极乐世界的,这是为什么呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150220190229.html" target="_blank">智海法师答:今生念佛求往生西方极乐世界是不是也是三世因果呢?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/150103190228.html" target="_blank">智海法师答:西方极乐世界的青色、黄色、赤色、白色四种莲花,是不是象征地水火风四大呢?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145952190227.html" target="_blank">智海法师答:请问念大明咒能往生西方极乐世界吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145826190226.html" target="_blank">智海法师答:学净土的人能不能学颇瓦法呢?因为众生在临终是无助的,如果学会就能帮助众生,对自己也有帮助?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145701190225.html" target="_blank">智海法师答:地藏法门可以去天堂,净土法门可以超越轮回去净土,有这个说法吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145536190224.html" target="_blank">智海法师答:无量寿经中说修其他大乘法门的人,把功德回向极乐世界,也能往生,如有人一生持念地藏圣号,临终最后一念具足信愿,是称念地藏名号往生呢?还是最后一念要改成阿弥陀佛,如果能,来接引往生的还是阿弥陀</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145421190223.html" target="_blank">智海法师答:后学开始念佛是念阿弥陀佛,但不知不觉转为念观世音菩萨了,这样可以吗?妨碍往生吗?请师父慈悲开示!</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145307190222.html" target="_blank">智海法师答:我们学净土的为什么往生时要助念,不助念,就往生不了吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145128190221.html" target="_blank">智海法师答:临终助念极为重要。有的时候助念者在助念过程中或助念结束之时,身体会感觉不适甚至犹如大病一场,这是什么原因?面对这种情形,助念者应持什么心态来圆满最初的发心?请师父慈悲开示!</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/145005190220.html" target="_blank">智海法师答:助念时要注意什么?是大声念佛好,还是小声念佛好,念佛念法是不是要前后一致,什么时候助念最合适?应该对临终的人怎么开示,对不信佛的人该什么开示?</a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?73条信? <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_2.html">2</a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_3.html">3</a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_4.html">4</a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_5.html">5</a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_2.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/List_5.html">尾页</a> 页次?/5? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/zhfswd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/zhfswd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/zhfswd/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjwd/zhfswd/List_4.html'>4</option><option value='/zt_fjwd/zhfswd/List_5.html'>5</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/wumin/2012/10/093045188990.html" target=_blank><IMG border=0 alt=智海法师 src="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210230930465389.jpg" width=150 height=175><BR>智海法师简?/A></DIV> <P><STRONG>智海法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">智海法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%99%BA%E6%B5%B7%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">智海法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309784.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">智海法师佛学视频</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://13926226912.com/">ˮ</a></td> <td><a href="http://13926226912.com/">²</a></td> <td><a href="http://13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://13926226912.com/">԰</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://yccuea.13926226912.com/">ʺҵ</a></td> <td><a href="http://wes40u.13926226912.com/">㽭ʡ</a></td> <td><a href="http://8ggims.13926226912.com/">ϺֶŽ</a></td> <td><a href="http://oaqkou.13926226912.com/">⴮</a></td> <td><a href="http://ieuwsi.13926226912.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.sjqt.org/">Ϸij</a></td> <td><a href="http://www.sntechan.com/">MGϷ</a></td> <td><a href="http://www.wxshop.org/">ʹֽ</a></td> <td><a href="http://www.talent-partner.com/">˰ټ</a></td> <td><a href="http://www.sjtuits.net/">÷ֹٷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.szjiayida.com/">˹˱ַ</a></td> <td><a href="http://www.shenhuiying.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.gdpinjia.com/">վϷ</a></td> <td><a href="http://www.xzpower.com/">ټ淨</a></td> <td><a href="http://www.bvchina.org/">ŶʮһϷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.yingzai.org/">ij</a></td> <td><a href="http://www.sdhydb.com/">Ϸƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.romapp.net/caeaceG1WPnz/AlOIoNJKix.html">ĹϷ</a></td> <td><a href="http://www.kenye.net/">ijַ</a></td> <td><a href="http://www.jfqb.net/">Ǯ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.2moromall.com/">粩</a></td> <td><a href="http://www.wlivings.com/">Ͼվ</a></td> <td><a href="http://www.haohankaisuo.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.ykzhong.com/">ӯֳ</a></td> <td><a href="http://www.fuhua.cc/34/46829863095.html">ij</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/11/155033190259.html" target="_blank">真圆法师答:观音菩萨会附体显灵么?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/10/145414189841.html" target="_blank">战德克答:请您把回向偈里面各句的意思,讲解一下?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2013/06/090755254290.html" target="_blank">妙祥法师开示问答:有人说,身布施的功德大,有的居士每天在寺院干?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2015/01/120259337569.html" target="_blank">智渡法师答:我听说,祖先不知道哪一代曾经在什么地方发过什么愿,然</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2012/10/084929188260.html" target="_blank">黄念祖答:为何要做到万法归一?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/fjask/2013/06/213910257690.html" target="_blank">佛光·禅修释疑:禅观呼吸〈念息〉应认识那些常识?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://13926226912.com/a/20190124/309785.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://13926226912.com/a/20190124/309786.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.13926226912.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://13926226912.com/">־</a></td> <td><a href="http://13926226912.com/">ɼվ</a></td> <td><a href="http://13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://13926226912.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://wka0e0.13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://gssseu.13926226912.com/">վ</a></td> <td><a href="http://iemgsi.13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://comway.13926226912.com/"></a></td> <td><a href="http://o0mici.13926226912.com/">˫ũ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.stoneitem.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/82797/550969.html">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.henghengtuan.com/">Ͼַ</a></td> <td><a href="http://www.hnhyaf.com/">ŴСϷ</a></td> <td><a href="http://www.dongfangguomao.net/">ֽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.81567896.com/">ֽ</a></td> <td><a href="http://www.8888120.net/"></a></td> <td><a href="http://www.gyxmc.com/">ֳ</a></td> <td><a href="http://www.xydx.org/">Ͼij</a></td> <td><a href="http://www.win-shipping.com/">˹˹</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.xagtfqw.com/">˹ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.xakzsw.com/">agϷƽ</a></td> <td><a href="http://www.huaxiangweb.com/">˹˶ij</a></td> <td><a href="http://www.jiankangzhuanjia.com/">agϷ</a></td> <td><a href="http://www.hbxjjd.com/">Ϸƽ̨Щ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.qqhejqx.cn/">agϷ</a></td> <td><a href="http://www.fyjn88.com/"></a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/4533/89449344.html">MG</a></td> <td><a href="http://www.lyzssc.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.tj-hfx.com/">ضij</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471273229.html">ϻλ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471915042.html">Ŵ󸻺ַ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471954038.html">ֽעַ</a> <a href="http://www.52pan.cc/201901/154711740418.html">ţţϷ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/154718850426.html">ֽ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/15471222033.html">ʮϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471234041.html">СϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154711710414.html">ʲôϷǮ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471720047.html">Ϸ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471618020.html">IJ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154717380532.html">վ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471663032.html">ptϷĸᱬ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471948032.html">ŰϷ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471777035.html">ע</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471273222.html">Ŵ󸻺վ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471909034.html">ѺС</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154712550416.html">Ǯ</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154718520316.html">վ</a> <a href="http://www.qysjxsh.net/201901/15471645031.html">ʮˮ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471696024.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471780020.html">ʮһƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154717350213.html">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471654024.html">ŰϻϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471096031.html">ʲѹС</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html">Ǯ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html">IJ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469947023.html">ͱ׶ij</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469956026.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html">ַ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154704270327.html">Ӣվ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html">ֻϷ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471105035.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471204031.html">ptϷע</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471054034.html">IJ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471771027.html">Ϸ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471801021.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471072027.html">agϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202021.html">ϣٹ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154701990313.html">̫ѹС</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470367035.html">ֽǮϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154709880336.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471300032.html">վַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154712550315.html">¿</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154717350217.html">ַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471243031.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470178156.html">IJ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html">ʤѹС</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471021035.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html">ׯд</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471699031.html">۱ϻ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470232029.html">ֽע</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470400023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470034028.html">GTѹС</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781520.html">ע</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15471213034.html">ֽϻվ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470178159.html">ֽƶIJ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154704300323.html">ÿ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781518.html">ƽ̨</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690222.html">԰沶</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html">ţϷ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470142020.html">bbinѹС</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html">ϵϷַ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html">עƽ̨</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470280026.html">ַ</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/154712250314.html"></a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15471084032.html">˵Ϸ</a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470229020.html">mgϷ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471006029.html">ʮһϷij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471117022.html">ij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471021034.html">СԱվ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471084033.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html">Ϸʵü</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html">ϻƽ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699890211.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470121020.html">Űϻijע</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470175021.html">ǧڲһֽ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719210313.html">ϺϷij</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471669021.html">ƹٷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471933021.html"></a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471951021.html"></a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719330211.html">ŮսʿϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719570213.html">ʲôϷ׬</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471894025.html">ӹ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717560220.html">ŷ̯</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471630022.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471903026.html">ʤϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717410210.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471630023.html">ֽ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471951022.html">վ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15472113661.html">ӹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>